JR Wellen
Image default
Computers / Internet

SEO check – De basis voor een goede zoekmachine optimalisatie

 

Wanneer u een website hebt, dan bent u vast al bekend met zoekmachine optimalisatie. Middels een SEO check, kunt u meten in welke mate uw website op gebied van online marketing succesvol is en dus hoog in Google komen. Elk van de drie steunpilaren van zoekmachine optimalisatie wordt in de SEO checker uitgebreid gescand. In dit online marketing artikel wordt toegelicht op basis waarvan u welke feedback van deze SEO scan kan verwachten en welke vervolgstappen u na de SEO check kunt nemen.

Technische optimalisatie, content en autoriteit steunpilaren

De eerste variabele die door de SEO check voor u beschikbaar wordt is misschien wel de meest essentiële van de hele online marketing scan. De technische optimalisatie van uw website, of het ontbreken hiervan, zal in de website scan bepalen of Google uw website daadwerkelijk kan bekijken, of dat u bij voorbaat al onderaan wordt geplaatst. De content kan na deze optimalisatie geanalyseerd worden door Google. Dit is daarom direct het tweede onderdeel die de online marketing checker behandelt. De content moet uniek zijn, en zó geschreven worden dat Google gemakkelijk kan achterhalen wat het doel van uw website is en dus waar deze hoog in Google geplaatst zal moeten worden. Het laatste onderdeel dat behandeld wordt in de SEO check is tevens essentieel wanneer u bovenaan in Google wil komen door SEO optimalisatie. Autoriteit geeft aan in welke mate Google uw website vertrouwt. Dit wordt bepaald op basis van het aantal links op andere relevante websites, naar uw website. De SEO scan zal aangeven of er links ontbreken en waar en hoe er verbetering kan plaatsvinden op dit gebied én de rest van de zoekmachine optimalisatie.

Vervolgstappen ná SEO check

Nadat u de SEO check heeft uitgevoerd heeft u duidelijk in beeld waar de pijnpunten en succesfactoren van uw website liggen. Heeft u zelf al eerder geprobeerd zoekmachine optimalisatie toe te passen? Kijk of u zelf de mogelijkheden hebt om de verbeterpunten van uw online marketing aan te pakken. Dit kan echter een heel werk zijn en het is daarom verstandig om, wanneer u op een rijtje heeft wat er beter moet aan uw SEO, advies te vragen bij een SEO optimalisatie bureau. Deze zoekmachine optimalisatie bureaus zijn vaak verbonden aan een SEO scan en zij kunnen u hoe dan ook met de gegevens die uit de website check zijn gekomen al verder helpen. Voor vrijblijvend advies en de optie om een zoekmachine optimalisatie uit te voeren die u bovenaan in Google krijgt, doet u nu de SEO check van SAM Online Marketing.