JR Wellen
Image default
Aanbiedingen

Wat is GDPR?

website laten maken oost-vlaanderen

GDPR is een reglement die de Europese Commissie de datasbeveiliging wil bevorderen. Dit heeft hoofdzakelijk te maken met de bescherming van persoonsgegevens van Europese ingezetenen, maar ook met het reguleren van de export van persoonsgegevens buiten de Europese Unie. De Europese Commissie hoopt de controle over persoonsgegevens terug te geven aan individuen.

Overgang?

“Voor GDPR is er een overgangsperiode van twee jaar, dus er is genoeg ruimte om je voor te bereiden.” Deze verklaring trok veel aandacht op 25 mei 2018. De dag waarop de AVG van kracht wordt. Ze zijn tot op zekere hoogte correct en de overgangsperiode voor deze voorschriften is inderdaad 2 jaar. Dit zou voldoende moeten zijn om aan alle regels te voldoen, maar de meeste bedrijven weten niet dat GDPR sinds 2016 bestaat. Daarom is deze overgangsperiode helaas verstreken sinds 25 mei 2018 …

Sancties

Iedereen praat erover: enorme GDPR-sancties. Indien u de informatie-, toestemmings- en veiligheidsregels niet naleeft, heeft de Belgische databeschermingsautoriteit het recht om een ​​administratieve boete op te leggen. De maximale boete (bijvoorbeeld een boete wegens het onrechtmatig verkrijgen van toestemming of het niet naleven van regels voor gegevensuitwisseling met niet-EU-landen) is 20 miljoen euro of 4% van de wereldwijde omzet. Hoewel het om het maximale bedrag gaat, bepaalt de AVG dat de databeschermingsautoriteit ervoor moet zorgen dat de boetes afschrikwekkend zijn. Daarom is het niet gemakkelijk om een ​​inbreuk “uit te kopen”. Daarom is het belangrijk om op alle verwerkte persoonsgegevens te letten!

Slechts een paar stappen om uw website AVG te bewijzen

Anoniem IP-adres

Google Analytics verzamelt veel gegevens over bezoekers van uw website. Vanaf 25 mei 2018 mag u geen e-mailadressen, namen, postcodes, telefoonnummers of andere persoonlijke informatie in de URL van de pagina laden. Google Analytics gebruikt ook het IP-adres van de bezoeker. Met de ontwikkeling van nieuwe regelgeving is dit strenger geworden en is het niet langer toegestaan ​​om het volledige IP-adres van bezoekers op te halen, maar slechts gedeeltelijk op te halen.

Cookie beleid

Voor elke cookie moet toestemming worden verleend die de bezoeker individueel kan identificeren. Het is niet langer toegestaan ​​om gebruikers eenvoudigweg in te stellen om cookies automatisch te accepteren wanneer ze de website bezoeken.

PrivacyverklaringU moet een privacyverklaring op uw website hebben (als u gegevens verzamelt). In de privacyverklaring dient u duidelijk (en in begrijpelijke taal) de exacte opslaglocatie van de te verwerken gegevens aan te geven en de reden voor het gebruik. Daarnaast moet u gebruikers de mogelijkheid bieden om gegevens op te vragen, te corrigeren, te verplaatsen of eventueel te verwijderen.

Aangepaste formulieren

De meeste websites hebben een contactformulier, een offerteformulier of een nieuwsbriefformulier voor abonnementen. Elk formulier bevat invoervelden die u kunt gebruiken om onmiddellijk persoonlijke gegevens te verzamelen. Met GDPR heeft u mogelijk alleen de gegevens nodig die u echt nodig heeft. Daarom is het bij het abonneren op uw maandelijkse nieuws niet langer toegestaan ​​om een ​​telefoonnummer op te vragen. Daarom moeten alle onnodige velden worden verwijderd. U moet op elk formulier ook uw privacyverklaring accepteren. Dit kan bijvoorbeeld door middel van selectievakjes of door meldingen over gegevensverwerking.

SSL-certificaat

Heeft uw website al een geldig SSL-certificaat? U kunt deze informatie controleren door de HTTPS-URL van de domeinnaam te controleren. Zo niet, dan moet deze zo snel mogelijk worden aangepast. Het gebruik van een dergelijk certificaat kan de beste beveiliging van persoonlijke gegevens en versleuteling garanderen bij het verzenden van invoergegevens.

Toegang tot CMS beperken (admin-gebied)

Wie heeft er vandaag toegang tot uw CMS-systeem? Controleer of deze gebruikers een geldige reden hebben. Laat niet iedereen het administratieve deel van uw site bezoeken, want ook persoonlijke gegevens zijn hier te vinden. Werknemers die bijvoorbeeld al lange tijd niet bij het bedrijf zijn, hebben nog steeds toegang tot het beheergedeelte van uw website.

Update en onderhoud

Nadat de website is afgeleverd, bent u verantwoordelijk voor de veiligheid ervan. Het onderhouden en updaten van de CMS-website is een van de belangrijkste aspecten om datalekken te voorkomen.

Neem contact met ons op en we bespreken verschillende mogelijkheden.

https://www.webdeveloper.today/2022/09/flutterflow-templates-simple-review.html

https://webdevelopmentapp.com/nl/prices.html